Omorganisation 2021

  • Start
  • Information om omorganisation 2021

Säkra utvecklar verksamheten och omorganiserar under 2021

Som ett led i utvecklingen av Säkra fusioneras dotterbolagen in i moderbolaget Säkra AB under första halvåret 2021.

Samtliga kunder kommer givetvis bibehålla samma personliga service och tjänster hos Säkra utan avbrott.

I slutet av oktober 2019 gick Adelis in som huvudägare i Säkra AB. Samtidigt förvärvades huvuddelen av Säkras förmedlarkontor för att bilda ett ledande förmedlarföretag med fokus på sakförsäkring, livförsäkring, pension och sparande.

Säkra är nu framme vid nästa steg i förvärvsprocessen och har börjat fusionera/överlåta de 60 lokala förmedlarkontoren till moderbolaget Säkra AB. Fusionen kommer att pågå under stora delar av första halvåret på 2021.

Förändringarna ligger helt i linje med vad som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och kunna utvecklas i en bransch med ökade krav på regelefterlevnad och transparens. Omställningen kommer att gynna både ägare, medarbetare men inte minst kunder som får tillgång till Säkras samlade kompetens inom sakförsäkring, livförsäkring, pension och sparande i hela landet.

För dig som idag är kund hos något av våra förmedlarkontor kommer ingen synbar förändring ske utöver att den fullmakt som är utställd på ditt lokala Säkrabolag per automatik övergår till Säkra AB som blir ny så kallad personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Du kommer givetvis behålla samma tjänster och din personliga kontakt hos oss!
Du når oss på samma adress och telefonnummer som tidigare.

För mer information kontakta din personliga kontakt på Säkra.

Med förhoppningar om ett fortsatt långsiktigt samarbete.

Eva Pantzar Waage
VD & Koncernchef

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.