Om Säkra

Hållbarhetsarbete

Med hållbarhet menas en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbarhet innebär att ta ansvar för den påverkan och avtryck vi har på vår omgivning. På Säkra är det en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i rådgivningen och förmedlingen. EU har beslutat om regler för hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden. Det handlar om miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

• Ekonomisk hållbarhet – att vara sparsam med olika typer av resurser på lång sikt, både mänskliga och materiella.
• Social hållbarhet – att få ett stabilt samhälle på sikt, där människors grundläggande behov blir uppfyllda.
• Ekologisk hållbarhet – att utnyttja jordens resurser på ett sådant sätt att miljön mår bra på lång sikt.

Som rådgivare har vi störst möjlighet att påverka genom att erbjuda hållbara råd och vägleda inom ansvarsfulla investeringar. Vi hjälper våra kunder att utifrån deras egna preferenser hitta fonder vars förvaltning präglas av investeringar som har en positiv effekt på miljö och framtid.

Hållbarhet inom pensionsrådgivning
Fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet som avsätts till sparande och pensioner har också en stor makt som innebär möjlighet att kunna påverka de bolag som de investerar i, det kan exempelvis ske genom att investera fossilfritt och exkludera att investera i företag där det förekommer barnarbete eller där anställda inte har goda arbetsvillkor.

Ett hållbart pensionssparande är ett sätt att hantera risker men också skapa värde genom att tillvarata hållbara affärsmöjligheter. Genom tjänstepensionskapitalet kan spararen även påverka företagen i en hållbar riktning. Hållbara placeringar har, förutom att bidra till en bättre miljö och hållbara samhällen, även visat sig ge en mycket god avkastning gällande medarbetarnas pensionssparande.

Idag jobbar de flesta företag aktivt med hållbarhet. Men det är lätt att glömma medarbetarnas pensioner i arbetet och att se till att pengarna placeras hållbart, vilket är en investering i framtiden. Säkra hjälper gärna företag att integrera sitt hållbarhetsarbete i sin pensionspolicy.

Vi har idag möjlighet att i viss omfattning beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till dig. Det gör vi genom att fråga dig om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om försäkringar och sparande. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där försäkringsbolagen och fondbolagen tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter som vi kan komma att rekommendera dig.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor

Vår ambition är att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning. I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig större.

I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker samt endast integrerat negativ effekt på hållbarhetsfaktorer i begränsad omfattning påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra rådgivare.

För rådgivning utanför försäkring hänvisar vi till värdepappersbolaget Säkra Spar till vilka vi är anknutna ombud.

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.